سانا اندیشــــــه سازان مجـــد

طــــراحـــــــی و ســــــاخـــــت تجـهیزات و آزمایشـــــگاه‌های صنعتی و مهندسی

قابل اعتمـــــــاد دانشــــمنــــدان ،
مهندســـــین و مدیران کنترل کیفیت

سانا اندیشــــــه سازان مجـــد

طــــراحـــــــی و ســــــاخـــــت تجـهیزات و آزمایشـــــگاه‌های صنعتی و مهندسی

قابل اعتمـــــــاد دانشــــمنــــدان ،
مهندســـــین و مدیران کنترل کیفیت

محصولات ما در شرکت سانا

Testing Equipment
تولیدات تجهیزات تسـت
دســتگاه‌های تســت یونیــــورســال​​
دستگاه تست تنسایل سرو الکتریک
دستگاه تست تنسایل هیدرولیک
دستگاه تست تنسایل کشش و فشار هیدرولیک
دستگاه تست خستگی هیدرولیک
دستگاه تست خستگی سرو الکتریک
دستگاه تست خستگی استاتیک
Testing Equipment
تولیدات تجهیزات تسـت
دستگاه‌های تست ضربه و دستگاه پیچش
دستگاه های تست ضربه آیزود (پاندولی)
دستگاه های تست ضربه چارپی (پاندولی)
دستگاه های تست ضربه سقوط آزاد (عمودی)
دستگاه های تست ضربه افقی
دستگاه های تست پیچش
دستگاه های فنر های پیچشی
Testing Equipment
تولیدات تجهیزات تسـت
دستگاه های تست رئومتر و MFI
دستگاه تست رئومتر MDR
دستگاه تست رئومتر ODR
دستگاه تست MFI
دستگاه تست آنالیز لاستیک
Testing Equipment
تولیدات تجهیزات تسـت
انواع دستگاه های دینامومتر
دینامومتر تست الکتروموتور(جذب نیرویی)
دینامومتر تست موتور درونسوز(جذب نیرویی)
دینامومتر تست فن ها وپمپ ها(مولد نیرو)
دینامومتر تست ژنراتور های الکتریکی(مولد نیرو)

ما سیستم های تست و آزمون های مهندسی را به صـورت علمی با تکنولوژی روز دنیا ارائه می دهیم

یک تیم از مهندسان بســـــیار حرفــــــه ای که از ارائـه راه حــــل های تکنولوژیکی برای افزایش کیفیت و رفع مشکلات فنی مشــتریان خود لذت می‌برند.

فرآیند ارائه خدمات شرکت سانا اندیشه سازان مجد

مرحلــــه اول
آماده سازی طرح اولیه با مشارکت مشتری

در شروع پروژه ها طراحی تجهیزات با نرم افزارهای مهندسی و شبیه سازی انجام می‌شود، با مشتری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت در صورت لزوم اصلاح می‌گردد.

مرحلــــه دوم
امکان سنجی طرحهای مشتری

تجزیه و تحلیل کلیه موارد طراحی و پیاده سازی پروژه های ساخت و تولید محصولات با لحاظ نمودن معیارهایی است که مقرون به صرفه می باشد.

مرحلــــه سوم
تولید و عرضه تجهیزات و لوازم جانبی

با توجه به این که حدود ۹۰% از قطعات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی این شرکت توسط شرکت سانا اندیشه سازان مجد صورت می‌گیرد، نگرانی بابت تامین قطعات وجود نخواهد داشت.

مرحلــــه چهارم
توسعه و به روزرسانی پروژه ها پس از پیاده سازی

مشتریان و شرکت‌های طرف معامله مجموعه سانا اندیشه سازان مجد می‌توانند حتی پس از پیاده سازی سیستم های تولید شده این شرکت با کمترین هزینه آن را توسعه دهند.

حرفه ما در تولید تجهیزات دقیق تست آزمایش با آخرین فناوریهای روز دنیاست